17 квітня 2024 року terstom@pdmu.edu.ua
Петрушанко Тетяна Олексіївна

Петрушанко Тетяна Олексіївна

завідувачка кафедри, доктор медичних наук, професор, професор закладу вищої освіти

e-mail: t.petrushanko@pdmu.edu.ua

Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут з відзнакою, була Ленінським стипендіатом. Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Адаптація тканин пародонта до стресорних впливів (клініко-експериментальне дослідження)". Захистила на спеціалізованій вченій раді при НМУ ім.О.О.Богомольця докторську дисертацію на тему: «Інтегральний індивідуальний підхід у профілактиці захворювань пародонта». Автор 425 друкованих праць, співавтор 3-х підручників з терапевтичної стоматології, внутрішніх хвороб та пропедевтики внутрішніх хвороб для студентів стоматологічного факультету, 2-х монографій, 22 навчальних посібників, 4-х методичних рекомендацій, співавтор 4-х навчальних програм для студентів ЗВО III–IV рівнів акредитації, з дисципліни «Терапевтична стоматологія»,  стандарту підготовки магістрів по стоматології і програм з терапевтичної стоматології для студентів ВНЗ IV рівня акредитації (2019 р.).

Має 54 патенти на винаходи, 6 посвідчень на рацпропозиції, 16 інформаційних листів, 8 авторських права на твір, 15 нововедень.

Є замісником голови центральної методичної комісії академії, членом Вченої Ради академії та стоматологічного факультету, членом проблемної комісії “Стоматологія” академії, членом Координаційної ради академії, членом журі «Призма-Чемпіонату», членом апробаційної ради та вченої ради по захисту дисертацій, членом редколегії журналу «Вісник Укр.мед.стом.академ.», ДентАрт, головою Полтавського осередку Асоціації лікарів-пародонтологів України (АЛПУ), дійсний членом Української академії естетичної стоматології, Віце-президент АЛПУ, Гарант освітньо-професійної програми "Стоматологія" по підготовці магістрів.

 

Ніколішин Анатолій Карлович

Ніколішин Анатолій Карлович

доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: a.nikolishyn@pdmu.edu.ua

Закінчив Харківський державний медичний стоматологічний інститут з відзнакою. Доктор медичних наук з 1990 року. Вчений ступінь присуджено за результатами захисту дисертації на тему: "Флюороз зубов (клиническое и патогенетическое исследование)". Є автором 317 наукових та навчально-методичних робіт, з них підручника з терапевтичної стоматології, 14 навчальних посібників, 8 монографій, співавтор 2-х програм з терапевтичної стоматології для студентів ЗВО III-IV рівнів акредитації, 26 патентів, 6 нововведень, 6 інформаційних листів, 5 авторських прав на твір.

Є головою проблемної комісії “Стоматологія” академії, членом апробаційної Ради та вченої ради по захисту дисертацій, членом редакційної ради журналів “Український стоматологічний альманах”, ”Современная стоматологія” (Білорусь).

 

Іленко Наталія Миколаївна

Іленко Наталія Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: n.ilenko@pdmu.edu.ua

Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут із відзнакою. Кандидатська дисертація на тему: "Застосування монохроматичного когерентного червоного світла гелій-неонового лазера для відбілювання емалі зубів, уражених флюорозом (клініко-лабораторні дослідження).

Має 157 друкованих праць, з них підручник з терапевтичної стоматології, 10 навчальних посібників, 1 монографії. Є співавтором 5 навчальних програми для студентів ЗВО IV рівня акредитації з дисципліни «Терапевтична стоматологія», 15 патентів на винахід, 7 посвідчень на рацпропозиції, 4 інформаційних листів.

Литовченко Ірина Юріївна

Литовченко Ірина Юріївна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: i.lytovchenko@pdmu.edu.ua

Закінчила Полтавський деражвний медичний стоматологічний інститут з відзнакою, була Ленінським стипендіатом. Кандидатська дисертація на тему: "Вплив хронічного емоційного напруження на клініко-метаболічні особливості пародонтиту (клініко-експериментальне дослідження)».

Має 123 друковані праці, з них підручник з терапевтичної стоматології, є співавтором 10 навчальних посібників, 6 інформаційних листів, 16 патентів на винахід. 

 

Марченко Алла Володимирівна

Марченко Алла Володимирівна

доктор медичних наук, доцент закладу вищої освіти. Директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти.

a.marchenko@pdmu.edu.ua

Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут. Кандидатська дисертація на тему: «Особливості морфогенезу різців при флюорозі в аспекті їх одонтогліфіки». Захистила на спеціалізованій вченій раді при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова докторську дисертацію на тему: «Морфотопогеометричні закономірності формування зубних дуг верхньої та нижньої щелеп у юнаків і дівчат з ортогнатичним прикусом».

Має 180 друкованих праць, з них підручник з терапевтичної стоматології, 2 навчальні посібники. Є співавтором 8 патентів, 2 авторських прав на твір, 13 навчальних програм. 

 

Ніколішина Елла Вячеславівна

Ніколішина Елла Вячеславівна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: e.nikolishyna@pdmu.edu.ua

Закінчила Полтавський державний медичний стоматологічний інститут. Кандидатська дисертація на тему: "Лікування хворих на флюороз зубів помірної та тяжкої форми з використанням сучасних композиційних матеріалів світлового затвердіння (клініко-лабораторне дослідження)".

Має 97 друкованих праць, з них є співавтором підручника з терапевтичної стоматології, 7навчальних посібників, 1 монографії, 15 патентів на винаходи, 1 авторського права на твір. 

 

Бублій Тетяна Дмитрівна

Бублій Тетяна Дмитрівна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: t.bublii@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію з відзнакою. Кандидатська дисертація захищена на тему: "Лікування хворих на хронічний верхівковий періодонтит із використанням нових матеріалів для обтурації кореневих каналів" .

Має 100 друкованих праць, з них 1 навчальний посібник. Є співавтором 6 патентів на винаходи. 

 

Попович Іван Юрійович

Попович Іван Юрійович

доктор медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: i.popovych@pdmu.edu.ua

Закінчив Українську медичну стоматологічну академію з відзнакою. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Біофізичні основи реставрації коронок девітальних фронтальних зубів». У 2020 році захистив докторську дисертацію на тему "Прогнозування фунціональних можливостей зубопародонтального комплексу у пацієнтів із генералізованим пародонтитом".  

Має 91 друковану працю, є співавтором 1 монографії, 1 навчального посібника, 1 методичних рекомендацій, 3 нововведень, 12 патентів на винахід. 

 

Іваницький Ігор Олексійович

Іваницький Ігор Олексійович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: i.ivanytskyi@pdmu.edu.ua

Закінчив Українську медичну стоматологічну академію з відзнакою. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Порівняльна характеристика ефективності лікування гіперчутливості зубів із використанням сучасних препаратів».

Має 21 друковану працю, з них 9 статей, 8 тез матеріалів та навчально-методичних конференцій, 3 патенти на винахід, нововедення та 1 інформаційний лист. 

 

Островська Людмила Йосипівна

Островська Людмила Йосипівна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: lyudmilaostrovsk@gmail.com

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію з відзнакою. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Діагностика та патогенетичні підходи до профілактики та лікування змін тканин пародонта у вагітних».

Має 58 друкованих праць, є співавтором 1 навчального посібника, 3-х методичних рекомендацій, 3-х патентів на винаходи, 2 нововведень, 1 авторського права на твір та 1 інформаційний лист.

Петрушанко Володимир Миколайович

Петрушанко Володимир Миколайович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: v.petrushanko@pdmu.edu.ua

Закінчив Полтавський державний медичний стоматологічний інститут із відзнакою. Кандидатська дисертація на тему: "Клініко-морфологічне обґрунтування лікування пульпіту з використанням композиції "Діоцинкохім" (клініко-експериментальне дослідження).

Має 101 друковану працю, з них є співавтором підручників із пропедевтики терапевтичної стоматології, матеріалознавства в стоматології, 4 навчальних посібників, 3 патентів на винаходи.

 

 

Бойченко Ольга Миколаївна

Бойченко Ольга Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

 e- mail: o.boichenko@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості клінічного перебігу та комплексне лікування генералізованого пародонтиту у хворих на ішемічну хворобу серця з використанням антигіпоксантів метаболічної дії».

Має 59 друкованих праць,  є співавтором 1 навчального посібника, 1 методичних рекомендацій, 4-х патентів на винаходи, 4 авторських прав на твір, 1 інформаційного листа.

 

Сідаш Юлія Володимирівна

Сідаш Юлія Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: u.v.sidash@ukr.net

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію з відзнакою. Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Використання локальної фотоактивованої дезінфекції кореневих каналів та імунокорегуючого засобу в комплексному лікуванні хворих на хронічний верхівковий періодонтит". 

Має 53 друкованих праці, є співавтором навчального посібника, 3 патентів на винаходи, 1 інформаційного листа, 1 нововедення. 

 

Костиренко Олексій Петрович

Костиренко Олексій Петрович

кандидат медичних наук, асистент

e-mail: o.kostyrenko@pdmu.edu.ua

Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут. Кандидатська дисертація на тему: "Розробка та впровадження в практику способу вибілювання емалі при флюорозі зубів".

Має 63 друкованих роботи, з них є співавтором 1 монграфії, 10 патентів на винаходи, 1 інформаційного листа.

 

Котелевська Наталія Василівна

Котелевська Наталія Василівна

кандидат медичних наук, асистент

e-mail: n.kotelevska@pdmu.edu.ua

Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит з використанням дозованого вакууму».

Має 46 друкованих праць, є співавтором 6 патентів на винаходи, 1 посвідчення на рацпропозицію, 3 нововведеннь.

 

Мошель Тетяна Миколаївна

Мошель Тетяна Миколаївна

кандидат медичних наук, асистент

e-mail: t.moshel@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит із поєднаним перебігом хронічного холециститу і панкретатиту».

Має 57 друкованих праць, є співавтором 5 патентів на винаходи та 3-х нововведень. 

 

Зайцев Андрій Володимирович

Зайцев Андрій Володимирович

кандидат медичних наук, асистент

e-mail: ZAYTCEVANDREY@gmail.com

Закінчив Українську медичну стоматологічну академію. Захистив  кандидатську дисертацію на тему: «Лікування неускладненого карієсу зубів у хворих старших вікових групп з обмеженою рухомістю опорно-рухового апарату з використанням атравматичногї відновної техніки».

Має 62 друковані праці, є співавтором 2-х монографій, 30 патентів на винаходи, 1 нововведення, 8 авторських прав на твір.

 

Іленко-Лобач  Наталія Володимірівна

Іленко-Лобач Наталія Володимірівна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: n.ilenko-lobach@pdmu.edu.ua

Закінчила з відзнакою Українську медичну стоматологічну академію. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Патогенетичне обгрунтування первинної та вторинної профілактики хвороб пародонта у ВІЛ-інфікованих».

Має 32 друковані праці, є співавтором 2-х патентів на винаходи, 2-х нововведень, 1 авторського права на твір.

 

 
Крутікова Анна Дмитрівна

Крутікова Анна Дмитрівна

кандидат медичних наук, асистент

e-mail: a.krutikova@pdmu.edu.ua

Закінчила ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»  з відзнакою. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Пародонтологічна захворюваність жінок із бактеріальним вагінозом та обґрунтування їх лікування».

Має 15 друкованих праць, є співавтором 3-х патентів на винаходи, 4-х нововведень, 2-х інформаційних листів.

 

Лобач Лариса Миколаївна

Лобач Лариса Миколаївна

Старший лаборант кафедри

Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут. Співавтор підручників "Пропедевтика терапевтичної стоматології", виданих українською та англійською мовами, навчально-методичного посібника для англомовних студентів, 11 наукових статей,  3 з яких  у наукометричних виданнях.

З 2023 року працює старшим лаборантом кафедри.

Виродова Тетяна Сергіївна

Виродова Тетяна Сергіївна

Старший лаборант кафедри

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію. З  2016  року працює старшим лаборантом кафедри.

ДРОЗД ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

ДРОЗД ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Старший лаборант кафедри

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію, стоматологічний факультет. З 2023 року працює старшим лаборантом кафедри

Лук’яненко Анна Валеріївна

Лук’яненко Анна Валеріївна

Старший лаборант кафедри

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію. З  2015  року працює старшим лаборантом кафедри.

Мельник Світлана Григорівна

Мельник Світлана Григорівна

Старший лаборант кафедри

Закiнчила Украïнську медичну стоматологiчну академiю. Навчалась в iнтернатурi за фахом "Стоматологiя". 2006-2020-лiкар -стоматолог 4 МКЛ.Вища квалiфiкацiйна категорiя з фаху "Стоматологiя". З 2021 -старший лаборант кафедри.

ДЖУЯН ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА

ДЖУЯН ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА

Лаборант кафедри

З  2022  року працює лаборантом кафедри.

ДАНИЛЕЦЬ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

ДАНИЛЕЦЬ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Підсобний робітник

Підсобний робітник кафедри з 2021 року.

Житченко Юлія Іванівна

Житченко Юлія Іванівна

Препаратор

З 2014 року працює препаратором кафедри.

Мороз Інна Іванівна

Мороз Інна Іванівна

Препаратор

З 2007 року працює препаратором кафедри.