19 травня 2024 року terstom@pdmu.edu.ua

ПЕТРУШАНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

завідувач кафедри, доктор медичних наук,

професор закладу вищої освіти

відповідальна за академічну доброчесність

Академічна доброчесність – це шлях до отримання якісної освіти, яка забезпечує створення умов для набуття професійних знань і розвитку власних здібностей та базується на згоді усіх учасників академічного процесу дотримуватися правил та виконувати покладені на них обов’язки.

 Здобувачі вищої освіти можуть ознайомитись із правилами та нормами академічної доброчесності Полтавського державного медичного універсітету. "Популяризація академічної доброчесності стоматологічного факультету".