14 квітня 2024 року terstom@pdmu.edu.ua

Іленко Наталія Миколаївна

к.мед.н., доцент закладу вищої освіти,
відповідальна за навчально-методичну роботу

На кафедрі проводиться навчання здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти IV та V курсів стоматологічного та міжнародного факультетів за ОПП «Стоматологія» за освітніми компонентами «Терапевтична стоматологія» та «Виробнича лікарська практика», аспірантів за ОНП «Стоматологія» для третього рівня рhD, а також спеціалізація лікарів-стоматологів за спеціальністю «Пародонтологія».

Для навчально-лікувального процесу кафедра має 4 клінічні зали на 25  робочих місць, фантомний клас на 14 робочих місць.

Перелік освітніх компонент, що викладаються за ОПП Стоматологія:

ОК 25. Терапевтична стоматологія

ВК 31. Виробнича лікарська практика.

APP Dentistry
OC 25.  Therapeutic Dentistry
EC 31. Clinical Medical Practice (herapeutic dentistry)
 

Післядипломна освіта для лікарів-стоматологів:

цикл спеціалізації «Пародонтологія».