Іленко Наталія Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент

відповідальна за навчально-виховну роботу кафедри терапевтичної стоматології

На кафедрі проводиться навчання студентів 4 та 5 курсів стоматологічного факультету за освітніми компонентами «Терапевтична стоматологія» та «Виробнича лікарська практика», аспірантів та клінічних ординаторів за ОПП «Стоматологія» для другого магістерського рівня, ОНП «Стоматологія» для третього рівня рhD, а також спеціалізація лікарів-стоматологів за спеціальністю «Пародонтологія». Для навчально-лікувального процесу кафедра має 4 клінічні зали на 25  робочих місць, фантомний клас на 14 робочих місць.

Проф Петрушанко Т.О. є співавтором Стандарту вищої освіти України підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем підготовки за спеціальністю «Стоматологія» (2019 р.), Гарантом освітньо-профісійної програми "Стоматологія". Співробітники кафедри тільки за останні 8 років стали авторами 7 навчальних програм.

На лекціях і практичних заняттях належна увага приділяється використанню сучасних технологій навчання, формуванню клінічного мислення, проведенню клінічних конференцій і ділових ігор, клінічних розглядів хворих, брейн-рингів, використанню комп'ютерного контролю знань. У власному комп'ютерному класі здійснюється початковий, поточний і підсумковий контролі знань студентів з усіх розділів терапевтичної стоматології. Фантомний клас кафедри дозволяє всім бажаючим студентам працювати систематично над вдосконаленням мануальних практичних навиків з терапевтичної стоматології та особливо з питань пародонтологічної допомоги.

Співробітники кафедри беруть активну участь у підготовці комплексних контрольних завдань та тестів для ліцензійного іспиту випускників стоматологічного факультету, а також для учасників Всеукраїнської студентської олімпіади за фахом «Стоматологія».

Досягнення колективу в навчально-методичній й організаційній роботі постійно висвітлюються на міжнародних та університетських методичних конференціях. На кафедральних нарадах обговорюються актуальні питання з методики викладання предмету, проводяться методичні семінари, показові відкриті лекції та практичні заняття.

Останні 19 років традиційним став на кафедрі конкурс серед студентів на кращу практичну роботу по реставраційній стоматології, переможці якого підтверджують свої досягнення на аналогічних  щорічних всеукраїнських конкурсах у м. Львів, у м. Тернопіль. Кафедра останні 8 років є також базою проведення відбіркових етапів міжнародного конкурсу студентів на кращу реставраційну роботу зубів з використанням матеріалів «Dentsply Sirona».

Навчальні посібники

Виробнича практика з терапевтичної стоматології для студентів IV курсу: Навчальний посібник

К.: «Центр учбової літератури», 2018. ‒ 288 с.

Т. О. Петрушанко,

А. К. Ніколішин,

Н. М. Іленко,

Е. В. Ніколішина,

І. О. Іваницький

Губи та їх захворювання: Навчальний посібник

Полтава, 2018. ‒ 135 с.

О.В. Рибалов,

Т.О. Петрушанко,

І.Ю. Литовченко

Застосування сучасних методів діагностики у практиці оральної хірургії: Начальний посібник

 

Полтава, 2018. ‒ 122 с.

Д.С. Аветіков,

М.Г. Скікевич,

К.П. Локес,

О.М. Бойченко

Клінічний практикум із терапевтичної стоматології: Навчальний посібник

К.: «Центр учбової літератури» , 2019. –  260 с.

Т.О. Петрушанко,

Л.Й. Островська,

Н.М. Іленко

Гіперчутливість зубів: Навчальний посібник

Полтава: Дивосвіт, 2019. – 108 с.

І.О. Іваницький,

О.С. Іваницька,

Т.О. Петрушанко

Diseases of the lips: Manual.

Poltava, 2019 - 276 p.

O.V. Rybalov

T.A. Petrushanko

I.Yu. Litovchenko

Yu.V. Sidash

Ендокринологія у стоматологічній прктиці: Навчальний посібник

Полтава, Видавець Говоров С.В., 2021. –  176 с.

А. К. Ніколішин,

Л.Є. Бобирьова

Endocrinology in dental practice

Poltava, Published by S.V. Hovorov, 2021. – 176 p.

A.K. Nilolishin

l. Ya. Bobyreva