22 березня 2023 року ter_stom@umsa.edu.ua (0532) 56-12-37

Кафедра терапевтичної стоматології створена за постановою Укрглавпрофобра від 8 листопада 1921 року у складі 17 кафедр одонтологічного факультету Харківського медичного інституту. У 1931 році одонтологічний факультет набув самостійного статусу в якості Харківського медичного стоматологічного інституту. Засновником факультету і завідуючим кафедри з 1921 по 1943 роки був талановитий педагог і організатор, видатний вчений професор Ю.М. Гофунг. З 1944 по 1951 р.р. та з 1957 по 1961 р.р. кафедрою завідував доцент Я.Л. Фрідман, з 1952 по 1956 р.р. – професор І.А. Бегельман, з 1961 по 1990 р.р. – професор П.Т. Максименко, з 1990 по 2011 р.р. - професор А.К. Ніколішин, з 1 липня 2011 р. кафедру очолює професор Петрушанко Т.О.

Професор Ю.М. Гофунг самостійно або у співавторстві видав ряд підручників: “Клиника болезней зубов и полости рта” (Е.М. Гофунг, И.Г. Лукомский, 1936), “Терапевтическая стоматология” (Е.М. Гофунг, Д.А. Энтин, 1938), “Терапевтическая стоматология” (1939) та інші. Під його керівництвом захищені 8 кандидатських дисертацій (В.Е. Гофунг, Я.Л. Фрідман, Є.І. Штерензон, Е.Б. Шварцер, Т.Г. Гольдова, М.М. Кисельова, А.І. Межова, А.Ю. Лібіна).

Під керівництвом Я.Л. Фрідмана були захищені 4 кандидатські дисертації (О.П. Реусова, Л.Я. Серебрянніков, Я.П.Сидерман, О.І. Айнберг). І.А Бегельман також підготував 4 кандидатів медичних наук (О.Д. Циганенко, А.І. Сирота, П.Т. Максименко, В.А. Нікітін, Н.Я Малікова).

У 1967 р. кафедру, як і інститут в цілому, було переведено в Полтаву. З 1967 по 1990 рр. на кафедрі працювали доценти: Л.Я. Малікова, Н.С. Почтарьова, О.Ю. Кастеллі, Д.Є. Кіндій, Л.Г. Павленко, Т.П. Скрипнікова; асистенти, кандидати медичних наук: І.С. Мащенко, В.П. Василенко, І.П.Чечель, О.Д. Циганенко, М.Т. Муратова, В.М. Артюх, В.М. Буров, Т.М. Козуб, Р.І. Аніщенко, А.К. Ніколішин, А.А. Коздоба та інші. На кафедрі терапевтичної стоматології в полтавський період були створені перші учбові плани та програми по пропедевтиці, основному клінічному курсу, для субординаторів та інтернів – майбутніх стоматологів-терапевтів. Розроблено і впроваджено метод диференційного навчання студентів основного курсу та субординаторів за окремими розділами дисципліни: “Одонтопатологія”, “Пародонтопатологія”, “Хвороби слизової оболонки порожнини рота”, “Фізіотерапія в стоматології”, “Військова терапевтична стоматологія” тощо.

Під керівництвом професора П.Т. Максименко було підготовлено 2 доктора медичних наук (І.С. Мащенко, 1980; А.К. Ніколішин, 1989) та 22 кандидати медичних наук (Л.Ф. Павлоцкая, М.Т. Муратова, Е.С. Марченкова, Л.А. Брегадзе, Л.С. Гунченко, О.Я. Челяпін, Н.С. Почтарева, І.І. Лісев, В.М. Артюх, О.Ю. Кастеллі, Б.І. Богашов, Л.Я. Луговская, Л.Г.Павленко, А.І. Ігнтатіщева, А.К. Ніколішин, Р.І. Аніщенко, Д.Є. Кіндій, Ю.М. Паламарчук, А.А. Коздоба, В.М. Буров, Л.І. Сидорова, Л.І. Дубова, Т.О. Петрушанко).

У 1974 році ряд співробітників кафедри терапевтичної стоматології сформували колектив нового курсу дитячої стоматології, який був заснований професором Григор`євою Лією Петрівною. Вже у 1976 році курс став кафедрою стоматології дитячого віку, яку до 1993 року очолювала проф. Григор'єва Л.П.

У 1989 р. кафедра терапевтичної стоматології була поділена на дві кафедри: пропедевтики терапевтичної стоматології, яку очолив професор Є.В. Ковальов та терапевтичної стоматології, якою продовжував завідувати професор П.Т. Максименко.

З 1990 до 2011 р.р. кафедру терапевтичної стоматології очолював професор А.К. Ніколішин, під керівництвом якого захищено 15 кандидатських дисертацій (Ю.В. Борисенко, Н.М. Іленко, Н.В. Розколупа, І.Ю. Литовченко, Т.Д. Бублій, Н.В. Котелевська, О.П. Костиренко, О.П. Ступак, І.О. Іваницький, Т.М. Мошель, В.А.Слабухіна, С.І. Геранін, Ю.В. Сідаш, А.В.Зайцев, О.М. Бойченко).

Для завершення повного циклу підготовки студентів, субординаторів, інтернів та лікарів-стоматологів у 1991 році від кафедри терапевтичної стоматології була відокремлена нова кафедра: інтернатури зі стоматології, яку очолив доцент А.О. Коздоба. Кафедра терапевтичної стоматології отримала статус кафедри госпітальної терапевтичної стоматології, військової терапевтичної стоматології та фізіотерапії.

Під керівництвом проф. Т.О.Петрушанко захищені 2 докторські (А.В. Марченко, І.Ю. Попович) та 8 кандидатських дисертацій (Т.М. Пушкова, І.Ю. Попович, Л.Й. Островська, Н.Ю. Ємельянова, Н.І. Бєлікова, Н.В. Іленко, В.В.Череда, А.Д. Шульженко).

У 2022 році на кафедрі вперше в Україні відкриті курси по спеціалізації по пародонтології та підготовлені 2 лікаря-пародонтолога.