22 березня 2023 року ter_stom@umsa.edu.ua (0532) 56-12-37

Ніколішина Елла Вячеславівна

кандидат медичних наук, доцент

відповідальна за лікувально-консультативну роботу кафедри терапевтичної стоматології

Лікувально-консультативну та профілактичну роботу на кафедрі виконують чотири доктори медичних наук (два з них – професори), чотирнадцять кандидатів медичних  наук (вісім з них – доценти). Постійно проводиться прийом стоматологічнх пацієнтів, як на базі кафедри, так і хворих в стаціонарних відділеннях лікувальних закладів міста.

Лікувально-консультативна робота співробітників кафедри проводиться на базі КП “Полтавський обласний центр стоматології — стоматологічна клінічна поліклініка” в чотирьох клінічних залах (№ 101, 103, 104, 105), які мають 25 робочих місць лікаря-стоматолога, оснащених сучасними стоматологічними установками.

Основними напрямками лікувальної роботи співробітників кафедри є діагностика, лікування  та профілактика захворювань зубів, тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота із застосуванням відомих сучасних технологій та розробка й впровадження власних науково обґрунтованих підходів курації стоматологічних пацієнтів із зазначеною патологією. Пріоритетним напрямком лікарської діяльності викладачів є профілактичний.

Патенти на корисну модель:
1. Пат. UA 151949 МПК A61N 1/88 (2006.01). Пристрій для проведення
внутрішньоротового електрофорезу в стоматології / А.В. Зайцев, О.М. Бойченко, Н.В.
Котелевська, А.К.Ніколішин ; заявник та патентовласник Полтавський державний
медичний університет. ‒ u 2022 00365, заявл. 31.01.22 ; опубл. 05.10.22, Бюл. 40.
2. Пат. 151489 Україна, МПК (2020.01) А61К 6/50 Спосіб одержання антимікробного
цитратного буферу / Костиренко О. П., Ганчо О. В., Бублій Т. Д. ; заявник та
патентовласник Полтавський державний медичний університет. – u 2021 07434 ; заявл.
20.12.2021 ; опубл. 03.08.2022, Бюл. № 31.


Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 110298 Україна. Міжмікробні взаємодії орального біотопу : наукова стаття / А.В. Зайцев, А.В. Ваценко, Н.А. Улановська-Циба, Н.О. Передерій, О.М. Бойченко. ‒ № с202108767 ; заявл. 06.12.21; дата реєстрації 14.12.21 ; опубл. 31.01.22, Бюл. № 68.
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 110302 Україна. Антагоністична активність деяких представників орального біоценозу: наукова стаття / О.М. Бойченко, А.В.Зайцев, Н.В. Котелевська, А.К. Ніколішин. ‒ № с202108770 ; заявл. 06.12.21 ; дата реєстрації 14.12.21 ; опубл. 31.01.22, Бюл. № 68.
3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 110375 Україна. Метод лікування травматичного стоматиту : науковий твір / А.В. Марченко. ‒ № с202108661; заявл. 30.11.21; дата реєстрації 16.12.21 ; опубл. 31.01.22, Бюл. № 68.
4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 110716 Україна. Спосіб діагностики ексфоліативного хейліту : науковий твір / І.Ю. Литовченко, А.В. Марченко, Н.М. Іленко, Е.В. Ніколішина, С.Ю. Чечотіна, Н.В. Іленко-Лобач. ‒ № с202109240; заявл. 20.12.21; дата реєстрації 30.12.21 ; опубл. 31.01.22, Бюл. № 68.
5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 110518 Україна. Стан порожнини рота у пацієнтів із наркотичною залежністю : науковий твір / О.М. Бойченко, Т.О.Петрушанко, І.Ю. Попович. ‒ № с202108659 ; заявл. 30.11.2021 ; дата реєстрації 23.12.2021 ; опубл. 31.01.2022, Бюл. № 68.
6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 111127 Україна. Спосіб лікування ексфоліативного хейліту : науковий твір / А.В. Марченко, І.Ю. Литовченко, Н.М. Іленко, Е.В. Ніколішина, С.Ю. Чечотіна, Н.В. Іленко-Лобач. ‒ № с202109187; заявл. 20.12.21 ; дата реєстрації 18.01.22. ; опубл. 31.03.2022, Бюл. № 69.
7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113794 Україна. Оптимізація доступу до методичних матеріалів за допомогою QR-кодів / В.М. Ждан, Н.В. Іленко- Лобач, В.М.Дворник, Н.М. Іленко. – № c202202760; заявл. 01.07.22; дата реєстрації 14.07.22. ; опубл. 30.09.2022, Бюл. № 72.
8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113795 Україна. Оптимізація доступу до навчальних матеріалів за допомогою QR-кодів / В.М. Ждан, В.М. Дворник, Т.О.Петрушанко, Н.В. Іленко-Лобач, Н.М. Іленко. – № c202202761; заявл. 01.07.22; дата реєстрації 14.07.22. ; опубл. 30.09.2022, Бюл. № 72.
9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113796 Україна. Оптимізація доступу до наукових розробок за допомогою QR-кодів / В.М. Ждан, В.М. Дворник, Н.В.Іленко-Лобач, І.Ю. Литовченко, Н.М. Іленко. – № c202202762; заявл. 01.07.22; дата реєстрації 14.07.22. ; опубл. 30.09.2022, Бюл. № 72.
10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 114422 Україна. Метод лікування післяімплантаційних ускладнень у пацієнтів з серцево-судинною недостатністю : / В.М.Ждан, І.Ю. Попович, В.М. Дворник, С.Ю. Чечотіна. – №с202203508;; дата реєстрації 23.08.22. ; опубл. 30.09.2022, Бюл. № 72.
11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 114423 Україна. Застосування пелоїдотерапії при лікуванні захворювань слизової оболонки ротової порожнини /В.М.Дворник, І.Ю. Попович, О.І. Тесленко, Л.Б. Єрис, І.Ю. Литовченко. – №с202203509; дата реєстрації 23.08.22. ; опубл. 30.09.2022, Бюл. № 72.
12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 114927 Україна. Модернізація методів контролю якості навчання за допомогою Google Forme/ Т.О.Петрушанко, Н.В.Іленко-Лобач, І.О.Іваницький, Н.М.Іленко. - № с202204087; дата реєстрації 23.09.22.; опубл. 30.09.2022, Бюл. № 72.


Нововведення:
1. Спосіб лікування гландулярного хейліту : реєстр № 111/8/22 / О.В. Рибалов, Т.О. Дев’яткіна, І.Ю.Литовченко, М.Г. Скікевич, Е.В. Ніколішина, Н.М. Іленко, С.Ю. Чечотіна // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. ‒ 2022. ‒ Вип. 8. С. 141-142.
2. Спосіб ремінералізації емалі та дентину кореня зуба / реєстр № 113/8/22 / О.П. Костиренко, В.Л.Мельник, В.К. Шевченко // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. ‒ 2022. ‒ Вип. 8. С. 143-144.
3. Спосіб світлолікування патології пародонту : реєстр № 114/8/22 / О.П. Костиренко, В.Л. Мельник, В.К. Шевченко // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. ‒ 2022. ‒ Вип. 8. С. 144-145.
4. Методика використання фотоактивованої дезінфекції та цитратного буферу для комплексного лікування періодонтитів ділянки фуркацій : реєстр № 115/8/22 / Ю.В. Сідаш, О.П. Костиренко // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. ‒ 2022. ‒ Вип. 8. С. 145-146.
5. Метод лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту : реєстр № 116/8/22 / Н.М. Іленко, Т.О. Дев’яткіна, К.С. Непорада, І.Ю. Литовченко , А.В. Марченко, Н.В. Розколупа, Е.В. Ніколішина // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. ‒ 2022. ‒ Вип. 8. С. 146.
6. Метод підтримуючої терапії хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту : реєстр № 117/8/22 / Н.М. Іленко, Т.О. Дев’яткіна, К.С. Непорада, І.Ю. Литовченко, А.В. Марченко, Е.В. Ніколішина, С.Ю. Чечотіна // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. ‒ 2022. ‒ Вип. 8. С. 147.
7. Спосіб лікування метеорологічного хейліту : реєстр № 124/8/22 / О.В. Рибалов, Т.О. Дев’яткіна, І.Ю. Литовченко, А.В. Марченко, С.Ю. Чечотіна, Н.В. Іленко-Лобач, Н.М.  Іленко // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. ‒ 2022. ‒ Вип. 8. С. 153-154.
8. Спосіб лікування актинічного хейліту : реєстр № 125/8/22 / І.Ю. Литовченко, Т.О. Дев’яткіна, О.В.Рибалов, С.Ю. Чечотіна, А.В. Марченко, Е.В. Ніколішина, Н.М. Іленко // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. ‒ 2022. ‒ Вип. 8. С. 154-155.