/storage/info_blocks/photos/Gd6pyH20uNKwm37jf0De7QSznhrJmYAHOFS3hNaf.jpg

Бойченко Ольга Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент

відповідальна за виховну роботу кафедри терапевтичної стоматології

Виховна робота із студентами груп, що перебувають на курації викладачів кафедри, проводиться згідно затвердженого на початок року плану з врахуванням положень концепції з виховної роботи ПДМУ в урочий та позаурочний час. Особливу увагу куратори звертають на успішність та дисципліну студентів, а також на формування особистості сучасного лікаря.

На початку кожного навчального року на кафедральній нараді обговорюються підсумки виховної роботи за минулий рік та затверджується план виховної роботи на поточний рік, в якому відображені усі розділи плану виховної роботи ПДМУ, а саме:

 • планування, організація та контроль за станом виховної роботи;
 • координація виховної роботи з роботою, яка проводиться в місті, області;
 • організація та проведення політичних, культурно-масових заходів;
 • навчально-методичне та інформаційне забезпечення виховної роботи;
 • морально-етичне виховання;
 • правове виховання;
 • трудове виховання;
 • організація та проведення виховної роботи кафедри в підрозділах академії;
 • військово-патріотичне виховання;
 • виховна робота в гуртожитках;
 • формування здорового способу життя.

Згідно наказу деканату, кафедра терапевтичної стоматології проводить курацію студентів IV та V курсу стоматологічного факультету.

Куратори кафедри протягом року систематично, щомісяця, звітують на кафедральних нарадах про успішність та дисципліну студентів, користуються уніфікованими формами щоденників кураторів. Викладачі систематично контролюють в урочний та позаурочний час дисципліну та успішність студентів.

Карантин - це не обмеження для спілкування студентів з викладачами в позаурочний час. Дистанційне спілкування розкриває нові перспективи та можливості, як для студентів так і для викладачів.Так асистент кафедри, кандидат мед.наук, куратор групи Крутікова А.Д.провела віртуальну екскурсію по видатних містах Полтавщини.