Литовченко Ірина Юріївна

кандидат медичних наук, доцент

відповідальна за наукову роботу кафедри терапевтичної стоматології

Вагоме місце на кафедрі займає наукова робота. Загалом за 100 років існування кафедри її співробітники виконали і захистили 8 докторських та 68 кандидатських дисертацій.

На кафедрі виконані планові наукові дослідження за рядом наукових та науково-практичних тематик: «Диспансерне обслуговування дітей дошкільного віку, надання лікувально-профілактичної допомоги з метою їх оздоровлення»; «Набір», «Клінічне випробування препаратів «Копацил» і «Цитропак»; «Комплексне вивчення деяких механізмів розвитку флюорозу в експерименті і клініці», "Розробка ефективних засобів лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань у людей, які отримали малі дози іонізуючого випромінювання та інших шкідливих факторів навколишнього середовища внаслідок Чорнобильської аварії на фоні індивідуальних захворювань організму і без них", "Механізми пошкодження зубо-щелепної системи, резистентність організму і обгрунтування засобів профілактики, терапії і засобів реабілітації основних стоматологічних захворювань", “Патогенетичні підходи до методів лікування основних стоматологічних захворювань на основі вивчення механізмів пошкодження твердих тканин зубів, тканин ендодонта, пародонта та слизової оболонки порожнини рота” , «Удосконалення комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит», «Розробка нових підходів до діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у пацієнтів із порушеннями опорно-рухового апарату", «Механізми впливу хвороботворних факторів на стоматологічний статус осіб із соматичною патологією, шляхи їх корекції та блокування". 

На даний момент на кафедрі виконується ініціативна науково-дослідна тема – «Розробка патогенетичної профілактики патологічних змін у порожнині рота осіб із внутрішніми хворобами» (2020-2024, керівник - проф. Петрушанко Т.О.).

За результатами наукових досліджень співробітники кафедри за період існування кафедри терапевтичної стоматології опублікували понад 1600 друкованих робіт у вітчизняних і закордонних провідних наукових фахових журналах та збірниках наукових праць; отримали більше 130 патентів, підготували, надрукували та впровадили у практичну діяльність лікарів-стоматологів понад 35 методичних рекомендацій, понад 40 нововведень, 45 інформаційних листів, вийшли з друку 6 підручників, 25 монографій.  За останні п’ять років надруковано 5 монографій, 12 навчальних посібників, 4 методичних рекомендації, 16 інформаційних листів, 15 нововведень та отримано 32 патенти на винаходи,16 свідоцтв на авторське право на твір.

Науковці кафедри протягом всього періоду існування кафедри приймають активну участь у роботі чисельних міжнародних з'їздів, конференцій країн СНД та далекого зарубіжжя, де зроблено понад 600 доповідей.

Успіхи кафедри в розробці проблем стоматології та навчанні студентів стали можливими завдяки цілеспрямованому комплексуванню із співробітниками інших вузів та кафедр академії. Це дало змогу на сучасному науковому і методичному рівні вивчати аспекти етіології, патогенезу деяких стоматологічних захворювань, розробити сучасні методи лікування і профілактики. Все це сприяє підвищенню якості підготовки молодих спеціалістів і покращенню лікувально-профілактичної допомоги населенню.