Карта профзростання

Форма навчання
Заочне
Вид навчання
Фахова школа
Тема (зміст)

Фахова школа "Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека"

Напрям
Тематичне навчання
Об'ем (години, бали)
10 балів БПР
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Міністерство охорони здоров'я України

Національна академія медичних наук України ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України"

ГО "Всеукраїнська асоціація мікробіологів, епідеміологів та паразитологів імені Д.К. Заболотного"

Всеукраїнська асоціація інфекціоністів

Ким видано
Директор ДУ "Інститут епідеміології та инфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" член-кореспондент НАМН України В.І. Задорожна
Дата видачі
16 жовтня 2020 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
81-150

Форма навчання
Заочне
Вид навчання
Науково-практична конференція
Тема (зміст)

Науково-практична конференція з міжнародною участю «МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД В ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ», присвяченої 100-річчю Української медичної стоматологічної академії та 30- річчю кафедри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів

Напрям
Тематичне навчання
Об'ем (години, бали)
10 балів
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Міністерство охорони здоров’я України Українська медична стоматологічна академія Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Ким видано
В.О. ректора Української медичної стоматологічної академії професор В.М. Дворник; Завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів професор В.Д. Куроєдова
Дата видачі
13 листопада 2020 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
No 18

Форма навчання
Заочне
Вид навчання
Навчальний тренінг
Тема (зміст)

Навчальний тренінг "Впровадження міжнародниих стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями"

Напрям
Тематичне навчання
Об'ем (години, бали)
15 балів
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Міністерство охорони здоров'я України ГО "Асоціація дитячих алергологів України"

Ким видано
Президент Асоціації Р.Т. Уманець
Дата видачі
12 листопада 2020 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
№6852

Форма навчання
Заочне
Вид навчання
Майстер-клас
Тема (зміст)

Майстер-клас "Оновлена класифікація захворювань пародонта. Фактори ризику. Практичний погляд на куріння як фактор ризику"

Напрям
Тематичне навчання
Об'ем (години, бали)
10 Балів
Назва та адреса суб'єкта підвищення

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА

МГО «МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

ГО "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ" 

Ким видано
Ректор НМАПО ім. П.Л. Шупіка академік НАМН України, проф. Ю.В. Вороненко; проф. О.Г. Шекера; проф. О.Ю. Заславський
Дата видачі
19 листопада 2020 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
93-280

Форма навчання
Заочне
Вид навчання
Конгрес
Тема (зміст)

Регіональний конгрес «Людина та ліки - України» - Харків

УАП 2020: "Міждисциплінарний підхід до діагностики та лікування в педіатрії та сімейній медицині. Європейські стандарти у практиці сучасного лікаря"

Напрям
Науково-практичний
Об'ем (години, бали)
5 балів
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Міністерство охорони здоров’я України, ПВНЗ "Київський медичний університет"

Харківський інститут медицини та біомедичних наук ПВНЗ "Київський медичний університет"

ГС "Українська асоціація міждисциплінарної медицини"

Ким видано
Світлана Доан голова наукової ради ГС "УАММ", Леонід Дубей президент ГО "Українська академія педіатрії - союз медичних спеціальностей"
Дата видачі
20 листопада 2020 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
4006-201120-0074

Форма навчання
Заочне
Вид навчання
Тематичне навчання
Тема (зміст)

5-та Фахова школа "Міждисциплінарна професійна освіта лікаря-стоматолога"

Напрям
Науково-педагогічний
Об'ем (години, бали)
10 балів
Назва та адреса суб'єкта підвищення

НМАПО ім. П.Л.Шупика. МО «Здоров’я  суспільства», ГО «Укр.асс.мед. освіти» 

Ким видано
Ректор Вороненко Ю.В., президент Шекера О.Г., Заславський О.Ю.
Дата видачі
16 грудня 2020 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
81-150

Форма навчання
Заочне
Вид навчання
Науково-практична конференція
Тема (зміст)

Науково-практична конференції з міжнародною участю

«МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД В ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ»,
присвяченої 100-річчю Української медичної стоматологічної академії та 30-річчю кафедри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів

Напрям
Тематичне навчання
Об'ем (години, бали)
10 балів
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Міністерство охорони здоров’я України Українська медична стоматологічна академія  Департамент охорони здоров'я  Полтавської обласної державної адміністрації

Ким видано
В.О. ректора Української медичної стоматологічної академії професор В.М. Дворник; Завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів професор В.Д. Куроєдова
Дата видачі
13 листопада 2020 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
18